Trädfällning vid Fladan

Förberedelser inför muddring av Fladans Våtmarksområde har  inletts.

Vill någon hjälpa till med trädfällningen vid områdets södra sida (Byholm, nedanför Lundbergshallen), ta kontakt med Per, Bengt eller Christer.

Stammarna får man ta, resten av slyet får lämnas kvar då det skall användas som underlag vid byggande av underhållsvägen.

Per Söderblom 040 910 7652

Bengt Sebbas 040 066 3996

Christer Nylund 044 988 8619

Observera!

För att försäkringen för talkoarbete skall gälla, samt för att kunna avverka på egen hand bör man vara medlem i Oxkangar Byaråd Rf. Medlemsavgiften är 5,00€ per år och betalas in till föreningens kontonummer FI44 4970 3340 0001 59.

Inforbrev 1/2020
Publicerat i INFO:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *