Byn
Oxkangar är en skärgårdsby i Vörå kommun. Närheten till fastlandet och likheter med detta när det gäller näringsliv och befolkning har alltid gett byn en särställning. Trots frånvaro av fast förbindelse med fastlandet ännu under första delen av 1900-talet har Oxkangar by utvecklats under fastlandslika förhållanden. Liksom grannbyarna på andra sidan Hellnäs sund, levde man i Oxkangar på fiske och ett jordbruk, som i många stycken var identiskt med förhållandena i grannbyarna. Åkertäpporna var ingalunda stora och sammangängande, men gav tillräckligt för att människorna i den lilla byn skulle komma tillrätta med det dagliga livet. Vattnet var både skiljande och förenande, eftersom vattenvägen var mera lättframkomlig än dåliga landvägar.

Som i så många andra landsbyar har utvecklingen i Oxkangar följt ett mönster som i nutid resulterat i en befolkningsminskning. Svårigheter att kunna livnära sig har tvingat många att lämna hembyn för att söka sitt uppehälle på andra orter och i andra länder. En stor emigration både till Sverige och till Amerika har åderlåtit byn i flera omgångar. Kvar har blivit en stamtrupp, som på något sätt har funnit sig tillrätta i den gamla hembyn och blivit den trogen. I stamtruppen har länge funnits en lust att beskriva byns historia under de senaste 150 åren och material har sparats och samlats för detta ändamål. I byn finns sparat gamla dokument och handlingar från olika förrättningar, som på ett bra sätt beskriver byns liv under gångna tider.

Från hösten 2005 funderar en hembygdsforskargrupp som tagit som sin uppgift att i en bok dokumentera mycket av det som skett i Oxkangar under de senaste 150 åren. Gruppen har arbetat som en kurs inom medborgarinstitutet och har letts av John Österlund och Thor Nordqvist, båda med rötter i grannbyn Kaitsor.

Text taget ur boken ”Oxkangar – strändernas by”, publicerad 2008.
Författat av Hembygdsforskargruppen i Oxkangar.
Boken finns till försäljning i Oxkangar Byastuga.

Hembygdsforskargruppen i Oxkangar
Medlemmar: John Österlund, Thor Nordqvist, Gun-Maj Långs, Marita Wester, Maj-Britt Nybacka, Elsa Lerstrand, Per-Johan Nylund, Dagny Wester, Gun-Britt Nykvist, Siri Nykvist, Göra Öling, Hans Olin, Gertrud Qvist och David Björk.

Tillbaka till Historia…