Byn
Oxkangar är en skärgårdsby i Vörå kommun. Närheten till fastlandet och likheter med detta när det gäller näringsliv och befolkning har alltid gett byn en särställning. Trots frånvaro av fast förbindelse med fastlandet ännu under första delen av 1900-talet har Oxkangar by utvecklats under fastlandslika förhållanden. Liksom grannbyarna på andra sidan Hellnäs sund, levde man i Oxkangar på fiske och ett jordbruk, som i många stycken var identiskt med förhållandena i grannbyarna. Åkertäpporna var ingalunda stora och sammangängande, men gav tillräckligt för att människorna i den lilla byn skulle komma tillrätta med det dagliga livet. Vattnet var både skiljande och förenande, eftersom vattenvägen var mera lättframkomlig än dåliga landvägar.
Läs mer…


Byanamnets olika öden!
Ur Karstens bok som utkom 1921 sägs att de äldsta skrivformerna var Oxekang och Oxkangar. Byanamnet anger, att man på sommaren hade oxar i betesgång på denna ö. År 1584 skrives också Vxgångar (läses som u). I äldre tider hade man mycket oxar och stutar (liten oxe) såsom man kan se av uppgifterna i det s.k. sölfskatteregistret 1571. Detta år hade bl.a. kyrkoherden Vero Sochn 23 kor, 2 oxar och 3 stutar. Byanamnet borde skrivas Oxgangar i överensstämmelse med rent svenskt uttal och för att undvika förväxling med finskan, som sannolikt icke har det minsta att skaffa med detta namn.
Läs mer…