Om du har frågor om byn, föreningen, Byarådet eller hemsidan, tveka inte att ta kontakt med någon i Byarådets styrelse och/eller någon i hemsidans administrationspanel.

Oxkangar Byaråd rf
Ahlnäsvägen 45
66 730 Oxkangar

Sittande styrelse
Linda Fant, ordförande  
   tfn & e-post: 044 032 7385 / linda.fant@hotmail.com
Emmi Rosenberg, vice ordförande
Malena Stenkull, sekreterare 
Styrelsemedlemmar
  Johanna Lerstrand
  Bengt Sebbas
Suppleanter
  Christer Nylund
  Sanna Bertlin
Kassör utanför styrelsen
  Hillevi Nylund
   tfn & e-post: 050 409 9652 / hillevie.nylund@gmail.com

Våtmarksgruppen (Oxkangar Fladan-projektet)
Tommi Sundberg, ordförande
Sanna Bertlin, sekreterare
Hillevie Nylund, bokförare
Richard Sjölund
Bengt Sebbas
Per Söderblom
Christer Nylund
Linda Fant

Administrationspanel (Webbsidan)
   e-post: info@oxkangar.fi
Sanna Bertlin, administratör & redaktör            
   tfn & e-post: 040 745 7976 / sanna.bertlin@gmail.com
Linda Fant, redaktör & skribent
   tfn & e-post: 044 032 7385 / linda.fant@hotmail.com
Michelle Sebbas, fotograf & skribent
   tfn & e-post: 050 537 9990 / michelle.sebbas@gmail.com

Foton på hemsidan
Michelle Sebbas
Per-Johan Nylund
Kent Kullström
Marcus Sandås
Sanna Bertlin


Om du vill bli medlem i Oxkangar Byaförening, sänd ett meddelande till linda.fant@hotmail.com

Medlemsavgift i Oxkangar Byaråd Rf. är 5,00€ per år och betalas kontant till Hillevie Nylund alternativt till föreningens kontonummer: FI61 4958 0010 1532 07 – BIC: ITELFIHH (Observera nytt kontonummer från 01.02.2021)